Chris De Veuster

Fractieleidster

Gehuwd met Paul Van de Walle , 3 kinderen Hannelore, Yorick en Anouck

Chris: "Mijn drijfveer om aan politiek te doen vloeit op natuurlijke wijze voort uit het dagelijks contact dat ik heb met mensen. Geboeid door hun verhaal zet ik mij in om samen met hen te zoeken naar de beste oplossing voor de problemen waarmee zij in hun persoonlijke levenssituatie geconfronteerd worden.

Op dezelfde wijze wil ik verantwoordelijkheid opnemen en mij inzetten voor de Putse gemeenschap. Mensen betrekken bij het beleid vind ik essentieel. Zij zijn de vinger aan de pols. Ik ben er van overtuigd dat luisteren naar de mensen en hun bekommernissen met respect voor hun eigenheid, één van de belangrijkste pijlers is van een goed beleid.

Politiek is voor mij geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor de uitbouw van een warme gemeenschap waarin iedereen zijn plaats vindt en de nodige kansen krijgt. Zo wil ik graag meebouwen aan een beleid dat verantwoordelijk is, transparant en uitgevoerd op maat van onze inwoners. Zorgzaam en duurzaam omgaan met mensen, hun omgeving en onze openbare ruimte is de sleutel tot een bloeiende en groeiende gemeente. Elk project dat door het bestuur wordt uitgevoerd mag nooit op zichzelf staan, maar is steeds ten dienste van onze inwoners."