Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger

“Life is what happens while you are busy making other plans” zong John Lennon in Beautiful Boy. Na verschillende plannen en bezigheden – gaande van engagementen in verenigingen, over campagnevoeren voor Barack Obama tot vluchtelingenwerk -, ben ik sinds juli 2017 Vlaams volksvertegenwoordiger. Die engagementen buiten de politiek zijn kostbaar en belangrijk om te weten welke problemen er leven in de samenleving. Hiermee wil ik aan de slag gaan binnen de thema’s die ik opvolg in het parlement: cultuur, jeugd, onderwijs, diversiteit: allemaal thema’s waarmee je kan werken aan een warmere samenleving waar iedereen een plaats heeft. Mijn dromen realiseer ik samen met mijn partner in crime en echtgenoot Steve, met wie ik de voorbije jaren samen woonde met 7 andere huisgenoten van verschillende nationaliteiten. Zo hadden we een beetje een afspiegeling van onze diverse samenleving in onze woonkamer. Een absolute aanrader!