Ludwig Caluwé

Provincieraadslid

Waarom politiek? Het is ook een van de veel gestelde vragen, zeker bij schoolbezoeken aan het parlement. Ik probeer op een dergelijke vraag altijd een zo goed mogelijk antwoord te geven, omdat ik het belangrijk vind dat meer mensen zich politiek engageren, zeker jongeren.

Mijn eerste antwoord is doodgewoon: ik doe dat graag. Ik ga graag met mensen om. Ik organiseer graag iets. Ik haal plezier uit discussiëren en onderhandelen.

Dat ik dat graag deed, ben ik beginnen ontdekken op school, als voorzitter van de leerlingenraad. Het was prettig om tijdens de schoolfeesten een vrij podium te organiseren. Het vroeg wel wat werk, maar dat woog niet op tegen het genoegen dat je bij jezelf ondervond, als je merkte dat er veel volk op afkwam en men zich goed amuseerde. Het deed je ook plezier dat je van de directie gedaan had kunnen krijgen dat het tot 23u. mocht duren, terwijl het voorgaande jaar er nog incidenten waren geweest omdat de schooldirectie eropstond dat de lichten om 22u. aangingen.

Uiteraard volstaat graag organiseren, discussiëren en onderhandelen niet om een goed politicus te worden. Je moet dit ook doen met overtuiging en vanuit een overtuiging, maar het is toch ook noodzakelijk dat je van de stiel houdt.