Pieter De Crem

Burgemeester

Pieter De Crem wordt geboren op 22 juli 1962 in het Oost-Vlaamse Aalter. Zijn humaniora doet hij op het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel. Nadien studeert hij Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven en volgt ook Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een alumnus van de Harvard Business School (AMP).

Tijdens zijn universitaire studies verwerft hij, naast een diepgaande talenkennis, ook een grondig inzicht in de economische en financiële stelsels en in de internationale fiscaliteit.

De moedertaal van minister Pieter De Crem is het Nederlands. Hij beheerst grondig het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Daarnaast beschikt hij over een basiskennis van het Russisch.

Kabinetservaring

Na zijn studies kon hij in 1987 aan de slag bij Roularta Media Group, tot hij in 1989 werd aangetrokken door het kabinet van toenmalig Eerste Minister Wilfried Martens. Tot 1992 was hij er verantwoordelijk voor de relaties met het Parlement. Nadien werd hij adviseur op het kabinet van Minister van Landsverdediging en Vicepremier Leo Delcroix.

Tussen 1992 en 1993 maakte hij een zijsprong naar de private sector, maar keerde al snel terug naar zijn passie: de Belgische politiek. Zijn politieke carrière begon toen hij in 1989 voorzitter werd van de CVP-jongeren Gent-Eeklo.


Aalter

In 1994 nam hij een eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd prompt burgemeester van Aalter. De gemeenteraadsverkiezingen in 2000 en 2006 bevestigden zijn burgemeesterschap en in 2012 werd zijn persoonlijke score nog scherper gesteld met 64,56 % van de uitgebrachte stemmen. Zijn partij behaalt 19 van de 25 zetels in de gemeente. Onder zijn impuls wordt in 2017 de fusie van de gemeente Aalter met Knesselare gerealiseerd, die vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Aalter zal heten en ongeveer 30.000 inwoners zal tellen.

Als kersvers burgemeester neemt hij in 1995 deel aan de federale verkiezingen op de CVP-lijst in de kieskring Gent-Eeklo. Hij wordt verkozen als federaal Volksvertegenwoordiger en wordt lid van de Kamercommissie Landsverdediging. Zijn ervaring als adviseur op het Kabinet Landsverdediging komt hem hierbij goed van pas.

Fractieleider in de Kamer

In 1999 - in politiek moeilijke omstandigheden - wordt hij opnieuw verkozen en ontpopt zich als een vurig oppositielid. Gebeten en gedreven door de nationale politiek, wordt hij, na zijn herverkiezing in 2003 in de nieuwe kieskring Oost-Vlaanderen, fractieleider van de CD&V-Kamerfractie.

 

Ministerschap

Voor de wetgevende verkiezingen van 2007 komt Pieter De Crem op als lijsttrekker voor de kieskring Oost-Vlaanderen. Hij krijgt het vertrouwen van bijna 100.000 Oost-Vlamingen. Hij blijft aan als fractieleider, wordt daarnaast voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Minister van Defensie (2007 - 2014)

Hij wordt op 21 december 2007, na de eed bij Koning Albert II, Minister van Defensie in de interim-regering Verhofstadt III. Op 20 maart 2008 legt Pieter De Crem dan de eed af als minister in de regering Leterme I. Hij herhaalt de eed op 30 december 2008. Deze keer als lid van de regering-Van Rompuy I. Hij legt ten slotte op 25 november 2009 de eed af bij de Koning als defensieminister in de regering Leterme II.

Na de verkiezingen van 13 juni 2010 en de daaropvolgende aanslepende regeringsvorming, maakt Pieter De Crem deel uit van de regering Elio Di Rupo I. Hij legt de eed af op 6 december 2011. Hij krijgt opnieuw de bevoegdheid Defensie toegewezen. Op 5 maart 2013 komt daar naast de bevoegdheid over Defensie ook het Vice-Eerste Ministerschap voor CD&V bij.

Op 10 oktober 2014, na een mandaat dat 2.485 dagen duurde, verlaat hij Defensie. In die periode heeft hij Defensie ingrijpend hervormd. Daarbij lag de focus steeds op de inzetbaarheid voor vredesoperaties. De Belgische strijdkrachten genieten sindsdien opnieuw internationaal aanzien bij de bondgenoten in de NAVO, Europese Unie en de Verenigde Naties.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel ( 2014 - 2018)

Vandaag maakt Pieter De Crem deel uit van de regering Michel I. Op zaterdag 11 oktober 2014 legt hij de eed af bij Koning Filip. Hij is verantwoordelijk voor het departement Buitenlandse Handel. Zijn beleid streeft naar het versterken van het globale marktaandeel van de Belgische bedrijven in de wereldeconomie aan de hand van het "Business To Government" principe. Het belangrijkste instrument hierin vormen de economische missies naar bestemmingen wereldwijd, waarbij hij de knowhow van de Belgische bedrijven in de kijker zet of België aanprijst als investeringsbestemming bij uitstek. Sinds 2017 is Pieter De Crem ook Speciaal Gezant van de Federale Regering voor het onderzoeksproject MYRRHA, verbonden aan het Studiecentrum voor Kernenergie SCK.

Minister van Binnenlandse Zaken (2018-2020)
Na de val van de regering-Michel I en het vertrek van N-VA uit de regering, werd De Crem op 9 december 2018 minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, in de regering-Michel II. Op 3 oktober 2019 werd daar, na het ontslag van Wouter Beke als minister, opnieuw Buitenlandse Handel aan toegevoegd, waardoor De Crem Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid belast met Buitenlandse Handel werd.

Als Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid heeft Pieter De Crem zich meermaals geuit als een voorstander van een eengemaakte Brusselse politiezone met eenheid van commando, onder meer na de onrusten en het geweld tijdens oudejaarsnacht 2018 in Brussel.[18][19] Op initiatief van Pieter De Crem werkten de verschillende Brusselse politiezones tijdens oudejaarsnacht 2019 samen binnen zo'n operationele structuur.

Op 17 maart 2020 legde Pieter De Crem de eed af als Minister voor Binnenlandse Zaken en Veiligheid, belast met Buitenlandse Handel in de regering-Wilmès II, die instaat voor de beheersing van de coronacrisis.

In de regering-De Croo, die aantrad op 1 oktober 2020, maakte hij geen deel uit van de coalitie en keerde hij bijgevolg terug naar zijn thuisgemeente Aalter, waar hij de taak van burgemeester aanvatte.