Peter Nies (1990) is schepen van burgerparticipatie, communicatie, dierenwelzijn, digitalisering, dorpsontwikkeling, jeugd, klimaatbeleid en lokale economie.

Van opleiding is hij bachelor politieke wetenschappen en master in het overheidsmanagement en -beleid aan de KU Leuven.

Beroepsmatig werkt hij voor Tree company, waar hij steden en gemeenten begeleidt rond digitale inspraak en participatie.

In zijn vrije tijd is Peter vooral bezig met voetbal. Hij is jeugdscout bij Lommel SK, bestuurslid bij Kon. Regio Maas & Hoge Kempen en bestuurslid bij Hoger Op Molenbeersel.

 

Contact:

[email protected]
GSM: 0494 63 43 64