Pepingen investeert meer dan 4.000.000 euro in renovatie oude gebouwen. De juiste investeringen?

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Exact op het moment dat we het laatste kwart van deze legislatuur aanvatten, keurde de gemeenteraad drie investeringsdossiers goed voor een bedrag van meer dan 4.000.000 euro. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA konden zich niet vinden in deze voorstellen. De oppositie stelt de vraag of dit het goede moment is om nog miljoenen uit te geven aan megalomane projecten. Ze stellen voor om het geld beter te investeren in fietspaden.

“Normaal verwacht men dergelijke beslissingen in het eerste kwart van de legislatuur met de kans dat een groot deel ervan de volgende jaren gerealiseerd kan worden. Ondanks intensief beroep op begeleiding  van Haviland – voor een kostprijs van 100.000 euro -  boven op de normale architectkosten heeft het 4,5 jaar geduurd vooraleer de dossiers principieel goedgekeurd konden worden. Volgt nu nog de vergunningsaanvraag en de aanbesteding voor de uitvoering van de werken”.

Om welke investeringen gaat het?

Werken zijn voorzien in de bibliotheek te Bellingen. Deze werken worden geraamd op 2.150.000 euro. Een gigantisch bedrag voor een gebouw van meer dan 100 jaar en dat 25 jaar geleden al eens grondig verbouwd werd.

Het gemeentehuis zou opnieuw uitgebreid worden voor een bedrag van 1.450.000 euro. Bovenop een aanbouw van 25 jaar wil men een verdiep bouwen. Technisch moeilijk en zeer duur.

“Beide projecten zijn volgens ons niet de juiste prioriteit. Tenslotte wil men ook de Chiro lokalen in Beert uitbreiden voor 570.000 euro. Gezien de uitbreiding van de jeugdbeweging is deze investering op zich wel verantwoord. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat het voorstel van de gezamenlijke oppositie om een nieuwbouw te realiseren met de opbrengst van de verkoop van de huidige site een betere optie is".

Pepingse architecten komen niet aan bod.

Opmerkelijk is dat voor de drie projecten beroep gedaan wordt op één en dezelfde architect uit Aalst. Normaal zouden we opdrachten splitsen om het risico te spreiden. Bovendien, waarom kregen de Pepingse architecten geen kans? Daarnaast ontbraken in alle dossiers het gunningsverslag, brandweeradvies, toegankelijkheidsadvies, advies van de Gecoro en betrokken adviesraden.

Zijn dit de juiste prioriteiten?

De huidige meerderheid heeft geopteerd om niet mee te stappen in het fusieverhaal van onze buurgemeenten. Als democraten respecteren we deze beslissing. Wel moeten we rekening houden met het feit dat de fusiepiste niet van de baan is. In Vlaanderen groeit het draagvlak om tot grotere en sterkere besturen te komen. Pepingen zal met zijn 4.500 inwoners zeker als een van de eersten in het vizier komen bij van boven opgelegde fusies.

In dat perspectief is de uitbreiding van het gemeentehuis en een mega-investering in de uitbreiding van de bibliotheek geen zinvolle prioriteit.

“Waar Pepingen op termijn ook wordt bijgevoegd (Halle? Sint Pieters Leeuw? of toch nog bij Pajottenland?), we zullen nooit een centrumfunctie kunnen ambiëren. Bij het volgende Vlaamse regeerakkoord (reeds in  juni 2024) kan er duidelijkheid ontstaan over de fusieproblematiek. In afwachting kunnen we nog probleemloos verder met ons gemeentehuis en onze bibliotheek”.

Wat stellen we als oppositie als alternatief?

“Wij pleiten zeker niet voor de stilstand die we de eerste 4 jaar van deze legislatuur moeten aanschouwen. Zinvolle investeringen in verkeersveiligheid zoals fietspaden, met 90% Vlaamse subsidies, blijven (fusies of niet) voor onze lokale bevolking de veiligheid verbeteren. Eindelijk moet er werk gemaakt worden van de uitrol van het fietspadenplan, goedgekeurd in 2018, wat deze legislatuur een dode letter lijkt te blijven. Ook de wegeninfrastructuur is op verschillende plaatsen in de gemeente aan verbetering toe”.

Ondanks dat de voltallige oppositie tegen de projecten stemde, werden deze zeer dure projecten toch goedgekeurd door de LVB/OpenVLD-meerderheid. Wil de meerderheid tegen de verkiezingen van volgend jaar kunnen tonen toch iets gedaan te hebben tijdens hun bestuursperiode? 

 

Gerelateerde artikelen

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.