Patrick Op De Beeck

Patrick Op De Beeck

Lid Afdelingsbestuur, Bestuurslid

Als informaticus focus ik op digitale vernieuwing en ontwikkeling. Als oud-leerling zie ik het GTI liefst uitbreiden met een informatica-afdeling. Ik pleit voor gelijke kansen, waaronder voor de LGBT-gemeenschap.