Patrick Decat

Eerste schepen

Patrick Decat is eerste schepen in de gemeente Galmaarden.

BEVOEGDHEDEN
Ruimte ordening en stedenbouw en milieu (leefmilieu, duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn en afvalbeleid).