Patrick Hoste

Eerste Schepen

 

Bevoegdheden:

 • Personeel
 • Co√∂rdinatie
 • Ruimtelijke organisatie (ROL)
 • Patrimoniumontwikkeling
 • Infrabeheer (openbaar domein)
 • Leefomgeving en recyclageparken
 • Beroepsactieve bevolking (inclusief land- en tuinbouw)
 • Dierenwelzijn
 • Kraenepoel
 • Poekebeek

Mandaat:

 • Raadslid sinds 17 januari 1995
 • Schepen sinds 23 december 1998
 • Waarnemend burgemeester van 9 februari 2008 tot en met 2 januari 2013
 • Waarnemend burgemeester van 22 februari 2013 tot en met 30 september 2020