Onnodige belastingverhoging in 2019

Publicatiedatum

Tags

Wijs3680

Auteur

Bart Vossen

Deel dit artikel

In de aanloop naar de verkiezingen in october 2018 werd door Open Vld en NVA beloofd dat de belastingen niet verhoogd zouden worden. 

Tijdens de eerste gemeenteraad, in januari 2019, werd door Open Vld, NVA en Pro3680 beslist om de belastingen te verhogen.

Lijken uit de kast ?

Er werd gesteld dat er 'lijken van de vorige legislatuur' uit de kast waren gevallen, en dat hierdoor de belastingverhoging absoluut noodzakelijk was.

Het klopt dat er tijdens de vorige legislatuur (2012-2018), onder de leiding van cd&v Maaseik, tal van belangrijke projecten gerealiseerd werden: het nieuwe ziekenhuis, een nieuw woonzorgcentrum in Maaseik, een nieuwe Sporthal De Borg in Neeroeteren, Ontmoetingshuis De Riet, De Bempt in Dorne, enz. Natuurlijk zijn er leningen aangegaan om deze projecten te realiseren. 

Sinds 2015 werd er jaarlijks ongeveer 5 miljoen Euro terugbetaald. In de Mazine van februari 2021 werd de volgende grafiek getoond, waarin dit nogmaals bevestigd werd.

Hoe doen onze buurgemeenten het ?

Zoals men kan terugvinden op de website van statistiek Vlaanderen heeft Maaseik een lagere schuld per inwoner dan Kinrooi en Bree. 

https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/overheidsfinancien/geconsolideerde-schuld

Maaseik is de enige gemeente in dit overzicht die in 2019 de aanslagvoet verhoogd heeft. Ook is Maaseik de enige gemeente waar de opcentiemen werden verhoogd van 1039 naar 1122. In de provincie Limburg is Maaseik momenteel de stad met de hoogste aanslagvoet en opcentiemen.

Conclusie is dat de verhoging van de belastingen totaal niet nodig was en is. Vanuit cd&v Maaseik blijven we ervoor gaan om de belastingen terug te brengen naar het niveau van 2018.

Dossiers

Gun onze jongeren een OverKop huis

Met de opbrengst van Rode Neuzen Dag in 2016 werden vijf OverKop-huizen gerealiseerd. Door de jaren heen is hun aantal gegroeid tot 61 OverKop huizen. Cd&v Maaseik roept op om dringend werk te maken van een OverKop huis voor onze jongeren.

Meer ambitie voor de site van het oud ziekenhuis

Het is een goede zaak dat de site van het oud ziekenhuis onder handen wordt genomen. Men gaat inzetten op ontharding en vergroening. Vanuit cd&v Maaseik vinden we dat de plannen méér ambitie mogen tonen. We pleiten om naast de vergroening ook bebouwing (bijv. seniorenwoningen) te voorzien. 

Gun Maaseik een veilige verbinding met Nederland

Het gebeurt niet veel dat je vanuit de opposite kan wegen op beslissingen van het 'beleid'. Eerst werd er gekozen om de bestaande brug te renoveren. De inspanningen van cd&v Maaseik hebben er toe geleid dat men uiteindelijk is gegaan voor een nieuwe brug. Natuurlijk hebben we dit niet alleen gedaan, en wensen we ook, in deze, Open Vld te danken. We kijken uit naar de nieuwe brug.