Nieuws

Meer dan 600.000 euro LEADER-steun voor Hagelandse initiatieven

​13 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 600.000 euro steun. Het gaat om projecten die uitgewerkt worden voor heel het Hageland of in specifieke Hagelandse gemeenten.

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.

cd&v Aarschot duidt Nele Pelgrims aan als lijsttrekker voor de lokale verkiezingen.

cd&v Aarschot kondigt met trots aan dat Nele Pelgrims (39) is aangesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Nele Pelgrims, Aarschottenaar in hart en nieren, is momenteel fractieleider in de Aarschotse gemeenteraad voor cd&v.

Vrijstelling op mastbelasting voor sportclubs in Aarschot

In reactie op een vraag van cd&v Aarschot heeft de stad de vrijstelling op belasting op masten en pylonen voor radioamateurs nu ook uitgebreid naar sportclubs en andere recreatieve verenigingen. Sportverenigingen kunnen opgelucht ademhalen: een belasting van 5000 euro per hoge mast op hun terreinen riskeren ze nu niet meer. 

Cd&v Aarschot vraagt stad voetbalclubs te helpen bij verplichte aankoop AED-toestellen

Voetbal Vlaanderen verplicht alle voetbalclubs vanaf 1 juli 2023 een AED-toestel te hebben op hun terreinen. Cd&v Aarschot vraagt de stad hoe Aarschot hen en vele andere verenigingen kan helpen om AED-toestellen betaalbaar en extra toegankelijk te maken. 

Ansje Vicca nieuw in Bijzonder Comité Sociale Dienst stad Aarschot

Ansje Vicca (cd&v) is sinds donderdagavond 9 februari officieel aangesteld als nieuwe lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de stad Aarschot. Vicca volgt Gerda Vandegaer op die vorige maand het comité verliet om gemeenteraadslid te worden. 

Cd&v vraagt om Aarschot pleegzorggemeente te maken

Cd&v Aarschot vraagt de stad Aarschot om pleegzorggemeente te worden. De nood aan pleeggezinnen is immers groot. Pleegzorg Vlaanderen heeft hiervoor een speciaal Pleegzorggemeente-label uitgewerkt. Enkele andere gemeenten in Vlaams-Brabant werden al Pleegzorggemeente: Leuven, Halle, Landen en Meise.

Nieuw gemeenteraadslid Gerda Vandegaer (cd&v) legt eed af in Aarschot

Gerda Vandegaer (cd&v) heeft op donderdagavond 12 januari de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid in Aarschot. Gerda volgt ereburgemeester André Peeters op die na 40 jaar zetelen afscheid nam van de gemeentepolitiek. Met haar komt er een extra stem in de raad die ijvert voor een warm gemeentebeleid op mensenmaat.