Nieuw klimaatplan voor Lummen goedgekeurd : tegen 2030 een CO2 reductie van minstens 40 procent !

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

De Lummense gemeenteraad heeft het klimaatplan voor onze gemeente goedgekeurd. Het plan werd opgesteld op basis van de resultaten van een klimaatcongres waar iedere Lummenaar zijn of haar stem kon laten horen, maar ook de resultaten van interne werkgroepen en de input van gemeentelijke adviesraden werden meegenomen. De verschillende acties in het plan moeten Lummen weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, en zorgen voor een vermindering van de CO2 – uitstoot met 40% tegen 2030.

 

Op 13 maart 2018 ondertekende Lummen het Burgemeestersconvenant, en deed daarmee een vrijwillig engagement met het oog op het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen.  In opvolging van dit engagement, keurde de gemeenteraad afgelopen maandag het klimaatplan goed, met 139 belangrijke maatregelen om de CO2 uitstoot te beperken en de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hiermee wil de gemeente de algemene doelstelling waarmaken om tegen 2030 een weerbare gemeente te worden en 40% minder CO2 uit te stoten.

Lummenaren leggen samen het klimaat op de stip tijdens klimaatcongres

Het klimaatplan werd opgesteld op basis van input van verschillende interne werkgroepen, maar ook de resultaten van het klimaatcongres in september 2019, waar iedere Lummenaar kon meedenken over oplossingen, betekende een belangrijke bron van inspiratie. Tijdens dit klimaatcongres gingen meer dan 60 Lummenaren aan de slag in thematafels rond “Wonen en bouwen”, “afval en duurzame consumptie”, “Mobiliteit”, “Groen en natuur” en “Hernieuwbare energie”. Heel wat van de acties die tijdens het klimaatcongres voorgesteld werden, zijn dan ook terug te vinden in het klimaatplan. Het plan werd ook voorgelegd aan diverse gemeentelijke adviesraden. De adviesraad leefmilieu zal hierbij blijven fungeren als belangrijk adviesorgaan bij de uitwerking en opvolging van het plan.

Naar een weerbaar Lummen met 40% minder CO2 tegen 2030

Hoe? Onder andere door een belangrijk engagement dat we in het meerjarenplan terugvinden met betrekking tot onze wegen: 36 kilometer wordt voorzien van gescheiden riolering en meer dan 22 kilometer aan bijkomende fietspaden zijn gepland, samen een investering van om en bij de 16 miljoen euro. Duurzame verplaatsingen stimuleren door het verzekeren van een veilige plaats voor fietsers en voetgangers in het verkeer is het doel. Daarnaast zet het gemeentebestuur ook in op het vergroenen van het eigen wagenpark, met het inzetten van 2 elektrische deelwagens als eerste stap.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Wonen West-Limburg” betekent een eerste aanspreekpunt voor de burger om duurzaam en energiezuinig bouwen en wonen verder te promoten. Met betrekking tot hernieuwbare energie wordt niet alleen het subsidiereglement herbekeken, er wordt ook bekeken welke projecten eventueel met Nuhma kunnen worden gerealiseerd, zodat ook de burger zelf kan participeren in het uitbouwen van hernieuwbare energie in onze gemeente.

Ook het groen- en bomenbeleid krijgt een belangrijke plaats in dit plan. Door in te gaan op het project ‘Ruimte voor bomen’ en het klimaatbomenfonds wil de gemeente inzetten op het aanplanten van extra bomen. Het op te stellen bomenbeheerplan zorgt er dan weer voor dat de bestaande bomen voldoende zorg en alle kansen krijgen.

Het engagement dat vervat zit in het klimaatplan mag duidelijk zijn: ‘Lummen legt het klimaat op de stip’, en doet dat samen met zijn burgers, verenigingen en bedrijven.

 

 

Nieuws

Week van de korte keten in Lummen: De kortste weg tussen boeren en burgers

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net