Nic Cattebeke

Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Nic Cattebeke is lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  Het comité beslist bij meerderheid over individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het kan ook niet-bindend advies verstrekken aan de beleidsorganen zoals de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Nic Cattebeke woont op zijn boerderij in Heule. Als lid van de Boerenbond - regioraad Kortrijk - verdedigt hij de landbouw en veeteelt. Voorts is Nic voorzitter van het OC De Voncke (Heule) en betrokken bij veel verenigingen en organisaties.