Willem Rombout

Schepen De Pinte

Willem is schepen in De Pinte met als bevoegdheden: openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling.