Erik Van de Velde

Fractieleider Gemeenteraad, gemeenteraadslid en politieraadslid in De Pinte

Erik is gemeenteraadslid in De Pinte voor onze fractie.
Daarnaast zetelt hij ook in de politieraad & is hij onze fractieleider.