Ann Vandenbussche

Schepen De Pinte

Ann is schepen in De Pinte met als bevoegdheden jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en participatie, dorps- en wijkversterking