Nathan Rijnders

Gemeenteraadslid, fractieleider

Nathan is al van jongs af aan ge├źngageerd bij verschillende verenigingen en initiatieven in Berlaar. Dit engagement zet hij nu verder bij CD&V en in de gemeenteraad.

Op de vraag "Wat je voor Berlaar wil betekenen?" antwoordt hij zo :

Veilig op de fiets !
"Door zelf vaak de fiets te nemen merk ik dat er nog heel wat ten goede kan veranderen in Berlaar. Fietsers, maar ook voetgangers, moeten in onze gemeente de nodige aandacht blijven krijgen".

Een landelijk dorp
"Het is ook belangrijk om rondom een leefbare kern de open ruimten te bewaren voor landbouw en natuur. Hier en daar een bank of een speelpleintje waar groot en klein kunnen spelen en bijkletsen zorgt voor een sociale buurt".

Een bruisende gemeenschap
"Het hart van onze gemeente, dat zijn verenigingen, lokale handelaars en initiatieven. Die moeten we koesteren en zo goed als mogelijk ondersteunen".