Nathalie Muylle

Schepen & Federaal parlementslid

Federaal Parlementslid, Eerste schepen 

 

Op 8 februari 1969 werd Nathalie in Roeselare geboren als dochter van Chris Muylle en Nicole Lagrange. Na haar middelbare studies Latijn-Grieks in Barnum trok ze naar Leuven om Politieke en Sociale Wetenschappen te studeren. In 1991 studeerde ze af met specialisatie internationale betrekkingen. Na haar studies werkte ze 10 jaar als winkeldirecteur bij GB en in 2001 werd ze adviseur bij KBC. Sinds 2004 zetelt Nathalie in de Kamer als Federaal Volksvertegenwoordiger en sinds 2010 is ze ook schepen in Roeselare. Tot op vandaag bekleedt ze onafgebroken deze mandaten, met uitzondering van de periode oktober 2019 – oktober 2020, toen ze minister werd in de regering-Michel II.

Nathalie in Roeselare

In 2000 stond Nathalie voor het eerst op de CVP-lijst en werd net niet verkozen in de gemeenteraad. Wel werd ze voorzitter van de afdeling in Roeselare. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Nathalie fractieleider in de gemeenteraad en in 2010 volgde ze Frans Dochy op als schepen. In de legislatuur 2019-2024 is Nathalie bevoegd voor omgevingsvergunningen, stadsontwikkeling, patrimonium en onderwijs met als belangrijkste dossiers o.a. de bouw van het nieuwe Roeselaarse stadhuis, de dorpskernvernieuwing in Beitem en de coördinatie van het (stedelijk) onderwijs tijdens de coronacrisis.

Nathalie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Als opvolger van Yves Leterme, die minister-president werd, werd Nathalie in 2004 lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2007, 2010, 2014 en 2019 werd ze telkens herverkozen. Ze werd o.a. vast lid van de commissie Volksgezondheid en is sinds 2014 ondervoorzitter van deze commissie. Nathalie werkte als parlementslid mee aan heel wat initiatieven, maar haar bekendste verwezenlijking is ongetwijfeld de wet Muylle-Vandenbergh (legislatuur 2007-2010) die zorgde voor het algemeen rookverbod in de horeca vanaf 1 juli 2011. Daarnaast kwam in 2015 de Wet Muylle, aangaande de erkenning van klinische psychologen en orthopedagogen tot stand.

Nathalie als minister

Op 3 oktober 2019 werd Nathalie federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Armoede, Gelijke kansen en Personen met een Handicap; Hiermee volgde ze Wouter Beke op, die minister werd in de Vlaamse regering. Als minister stond Nathalie in de frontlinie tijdens de coronacrisis en nam belangrijke maatregelen om ons land en onze economie te ondersteunen in deze crisis. Met de invoering van de tijdelijke werkloosheid corona werd koopkracht van werknemers en de band met het bedrijf beschermd. Hiermee zijn heel wat ontslagen voorkomen. Het corona-ouderschapsverlof bood ouders opvangmogelijkheden tijdens de sluiting van de scholen. Voor de reis- en evenementensector werd een vouchersysteem opgezet, zodat deze bedrijven niet in liquiditeitsproblemen kwamen.

Nathalie vandaag

Na haar periode als minister is Nathalie vandaag opnieuw actief in de commissie Volksgezondheid (als ondervoorzitter) en in de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen (als plaatsvervangend lid). In de commissie Volksgezondheid werkt ze rond betere erkenning van zorgberoepen (meer handen aan het bed), het beperken van de link tussen alcohol en verkeer, aandacht voor zeldzame ziektes, algemeen beleid van ziekenhuizen en het statuut van Arts-Specialisten in Opleiding. In de commissie Sociale Zaken volgt ze, in navoling van haar ministerschap, de werkgerelateerde thema’s, zoals wetgeving rond telewerk, de procedure bij collectief ontslag (Wet Renault) en het sociaal overleg in het algemeen