Extra investeringen in mobiliteit

Publicatiedatum

Auteur

Thijs Smeyers

Deel dit artikel

Herents schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Maarten Forceville maakt heel wat bijkomende middelen vrij voor investeringen in mobiliteit en openbare werken. In totaal zal er in 2024 ruim 1 miljoen euro extra geïnvesteerd worden, bovenop de huidige middelen.


Los van de kredieten die in 2024 voorzien worden voor de aanleg van dubbele riolering in een aantal Herentse straten, wordt er versneld werk gemaakt van enkele noodzakelijke openbare werken. De lijst met straten die dringend een nieuwe asfaltlaag nodig hebben is ondanks de bijkomende investeringen de voorbije jaren sterk gegroeid.

“Om sneller te kunnen schakelen heb ik daarom 500.000 euro voorzien om in 2024 een heel aantal straten te kunnen asfalteren”, zegt Maarten Forceville, schepen van mobiliteit en openbare werken (CD&V+ Herent). “Voor alle duidelijkheid, die middelen komen op de uitgaven die we al voorzien hadden. We zullen dus meer straten kunnen afwerken dan eerst gedacht en dat is goed nieuws voor elke Herentenaar”.

Maar de gemeente investeert niet enkel in de rijweg. “Voor ons zijn de stappers en trappers minstens even belangrijk. Daarom maken we ook werk van het buitengewoon onderhoud van voet- en fietspaden. Ook daar maken we extra middelen vrij. We investeren in 2024 bijkomend 300.000 euro.”

Wat de fietspaden in de Haachtstraat betreft, een lang aanslepend dossier, is er licht aan het eind van de tunnel. “We hebben het voorbije jaar heel wat noodzakelijke grondverwervingen kunnen doen”, legt schepen Forceville uit. “Daardoor kunnen we stilaan met de eigenlijke werken beginnen. Dat zou volgend jaar al moeten gebeuren.” Ter herinnering, in de Haachtstraat worden volledig gescheiden fietspaden aangelegd, die over 1,75m breed zijn. Om snelheidsverandering te markeren worden op de versmalde rijbaan sluizen gebouwd die het verkeer zullen afremmen.

Opvallend, de gemeente investeert ook stevig in de aankoop van straatmeubilair. “Dat is goed nieuws voor mensen die minder goed te been zijn, zoals oudere mensen of mensen met een beperking,” weet Marc Loyens, lid van de Ouderenadviesraad. “Maar ook jonge kinderen rusten graag op een bankje en vaak groeien ze uit tot trefplaatsen voor de hele buurt.”

Daarom maakt Herent werk van een bankenplan. “Daar investeren we het komende jaar 100.000 euro in”, zegt schepen Forceville. “Met dat geld zorgen we er concreet voor dat mensen op hun wandeling met regelmaat een bank aantreffen.

 

Nieuws

cd&v+ Herent tegen verplichte fusie gemeente Herent

N-VA Herent lanceerde deze week 10 speerpunten voor de lokale verkiezingen met op nr. 1: "Herent blijft Herent - geen fusie met studentenstad Leuven". Maar bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen legt N-VA nu verplichte fusies van gemeenten op tafel. Daardoor zou de gemeente Herent binnenkort worden verplicht om een fusie met een andere gemeente aan te gaan. Cd&v+ Herent wijst dit idee resoluut af en start daarom een petitie op.

Schepen Scheys betreurt vernietiging RUP Veltem

Na een beroep tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Dorpskern Veltem’, vernietigde de Raad van State het RUP. De belangrijkste motivatie daarbij voor de RvS is het feit dat het RUP afwijkt van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, een gedateerd document dat steden en gemeenten niet meer actief gebruiken.

Pieter Taccoen kiest voor CD&V+

Pieter Taccoen (41) wordt de lijsttrekker voor cdenv+. Katleen D'Haese volgt Taccoen op plaats twee. Maarten Forceville vervolledigt de top drie.