Minister Crevits kent ruim 900.000 euro investeringssteun toe voor bouw lokaal dienstencentrum

Publicatiedatum

Auteur

Lukas Jacobs

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 900 000 euro voor de bouw van het lokaal dienstencentrum De Groten Uitleg in Kalmthout. Het gaat om een nieuwbouw die geïntegreerd wordt in het nieuwe gemeentehuis.

“Ook in Kalmthout staat in de zorgvisie dat het de bedoeling is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Uit cijfers blijkt dat er duidelijk sprake is van een vergrijzing. Tegen 2025 wordt al een toename van het aantal 65-plussers verwacht tussen 10 en 30 procent. Ook de groep mensen die een mantelzorgfunctie vervult, zal groter worden. Het huidige lokaal dienstencentrum staat dus voor grote uitdagingen de komende jaren. Vandaar de plannen voor een nieuw, modern en energiezuinig gebouw”, zegt Hilde Crevits

In Kalmthout ligt het huidige dienstencentrum wat achterin waardoor de drempel om erlangs te gaan verhoogt. Het was een bewuste keuze om het dienstencentrum onder te brengen in het nieuwe gemeentehuis. Burgemeester Lukas Jacobs: “Door het dienstencentrum te integreren zorgen we voor een zorg- en vrijetijdsaanbod binnen een ruimer aanbod van gemeentelijke dienstverlening en verlagen we de drempel in beide richtingen. Daar zal ruimte zijn voor leslokalen, een cafetaria, gespreks- en personeelsruimtes enz. In tegenstelling tot nu is er meer parkeerruimte en ruimte voor fietsenstallingen. Het nieuwe gebouw zal duurzaam zijn via het gebruik van onder meer warmtepompen, zonnepanelen en ventilatie. Op die manier kunnen ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen er op een betere opvang en begeleiding rekenen.”

De kostprijs van het dienstencentrum bedraagt zo’n 1,9 miljoen euro. Vlaams minister Hilde Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun van ruim 900 000 euro toe.

“Ons lokaal Dienstencentrum integreren in ons nieuwe gemeentehuis is een grote troef”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Het brengt ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, binnenin het kloppende hart van onze dienstverlening. En door alle diensten te centraliseren, krijgen zowel het gemeentehuis als het dienstencentrum niet enkel een administratieve functie, maar worden ze ook een plek voor ontmoeting voor jong en oud.”

De werken aan het nieuwe gemeentehuis en dienstencentrum starten op 4 december. De hele bouw zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Het lokaal bestuur Kalmthout hoopt haar inwoners na de zomer van 2025 in het gloednieuwe gebouw te kunnen ontvangen.

 

Nieuws uit Kalmthout

D’Achterwij wordt nieuw ontmoetingsplein in Achterbroek

Op vrijdag 22 maart startte officieel de aanleg van ‘d’Achterwij’ in Achterbroek. De gemeente Kalmthout, vrijwilligers en inwoners van Achterbroek verzamelden er om samen de eerste aanplanting te doen. D’Achterwij wordt een nieuwe, groene ontmoetingsplek in Achterbroek

Nieuw infokantoor voor Visit Kalmthout

De gemeente Kalmthout vernieuwt de komende maanden haar toeristisch infokantoor Visit Kalmthout. “Met de nieuwe inrichting gaan we voor een meer hedendaagse stijl en creëren we meer beleving voor de bezoeker”, zegt schepen voor toerisme Sandra Hoppenbrouwers. Het nieuwe infokantoor opent in oktober 2024.

Gemeente Kalmthout tekent bezwaar aan tegen opheffing van bescherming oude gemeentehuis

Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele besliste recent om de bescherming als monument van het oude gemeentehuis in Kalmthout ‘voorlopig’ op te heffen. “Als gemeente Kalmthout dienen we een bezwaarschrift in tegen deze beslissing”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “De gevel van het oude gemeentehuis uit 1863 vormt een zeer herkenbaar dorpszicht. De erfgoedwaarde ervan is al die tijd goed bewaard gebleven.” Het openbaar onderzoek over het besluit start op maandag 11 maart en loopt tot 9 april 2024.