Innovatieve nieuwbouw CAW in Gent krijgt 5,4 miljoen euro investeringssteun

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent 5,4 miljoen euro toe voor een belangrijk nieuwbouwproject van CAW Oost-Vlaanderen (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de Muide. De diensten van CAW Oost-Vlaanderen zitten nu verspreid. Dit nieuwe project moet een deel van deze diensten samenbrengen en daarnaast ook voorzien in de opvang van circa 60 personen, met bijzondere aandacht voor hun privacy.

“CAW Oost-Vlaanderen biedt jaarlijks hulp aan 25.000 mensen. De bouwplannen in de Muide in Gent passen in een masterplan en zullen zorgen voor een betere werking en goede begeleiding voor de opvang van heel wat mensen in een dringende noodsituatie, onder meer voor dak- en thuislozen. Het is een groot project dat in de buurt zal worden ingebed en waar ook Vlaanderen via het Vlaams Structuurfonds voor Persoonsgelegenheden met 5,4 miljoen euro mee investeert.” - Hilde Crevits

Het CAW Oost-Vlaanderen vzw heeft een masterplan uitgewerkt waarbinnen het in 3 fasen haar patrimonium wil herschikken en opwaarderen. In de eerste fase zijn er alvast concrete plannen voor een nieuwbouw op een braakliggend terrein in het stadsdeel Muide in Gent. De nieuwe site zal het crisisteam voor Oost-Vlaanderen huisvesten. Daar wordt hulp geboden aan zowel volwassenen als minderjarigen in een dringende noodsituatie.

Op de site zullen drie vormen van opvang aanwezig zijn: algemene opvang, crisisopvang en beveiligde opvang. Door deze diensten naar één locatie te verhuizen, kan CAW Oost-Vlaanderen zijn werking beter integreren. Tegelijkertijd kan het de benodigde veiligheid bieden: er is 24 uur op 24 permanentie aanwezig. CAW besteedt de nodige aandacht aan het concept ‘safe houses’ zodat ze veiligheid kunnen bieden voor hoog risico situaties.

In totaal worden in 32 opvangstudio’s voorzien: 11 reguliere studio’s voor dak- en thuislozen en 12 beveiligde studio’s voor crisisopvang en 9 studio’s voor veilige opvang. Naast de studio’s komen er 7 gespreksruimtes, leefruimtes onder meer voor kinderen, ruimtes voor de logistieke organisatie en 77 fietsparkeerplaatsen.

Er is niet alleen de zorg voor de bewoners. CAW wil delen van de site ook openstellen om zo het welzijn van een brede gemeenschap te verbeteren. De grote tuin kan door zowel bewoners, het personeel en buurtbewoners gebruikt worden.

Project van 11,8 miljoen euro

De totale kostprijs van het bouwproject wordt geraamd op 11,8 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) kent Vlaams minister Crevits een investeringssteun toe van ruim 5,4 miljoen euro. De omgevingsvergunning is ingediend en de gunningsprocedure is lopende. CAW hoopt een aannemer te kunnen aanstellen voor de zomer van 2024 en de bouwwerken aan te vatten begin september ’24. De bouwtermijn bedraagt 380 werkdagen zodat het einde van de werken wordt voorzien mei 2026. De ingebruikname is dan voorzien juni 2026. 

Het nieuwe gebouw en de omliggende omgeving wordt vormgegeven door de architecten van Studio Jan Vermeulen, wiens werk bekend staat om zijn duurzame en inclusieve benadering. Studio Jan Vermeulen heeft herhaaldelijk erkenning gekregen voor zijn werk, waaronder de Belgian Building Award in 2022 en de New European Bauhaus Award in 2022. In 2021 werd het bureau ook genomineerd voor de Prijs Wivina De Meester.

Over het CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving … CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Het CAW helpt mensen door hun mogelijkheden te versterken en hen bij te staan in het benutten van hun basisrechten. Op jaarbasis biedt CAW Oost-Vlaanderen hulp aan een 25.000-tal personen. Meer informatie: www.caw.be

Nieuws

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”

cd&v Meetjesland samen voor een beter openbaar vervoer

Samen met een delegatie van cd&v Meetjesland heb ik als Vlaams volksvertegenwoordiger aan de Voorzitter van de Vervoerregioraad, Bart Van Thuyne, gevraagd om opnieuw te onderhandelen met De Lijn over een aangepast en beter vervoersplan in de regio.