Sonja Becq

Gemeenteraadslid

Sonja Becq is geboren getogen in de gemeente Meise. Haar ouders vestigden zich in 1954 in Meise en waren er vanaf dan ook al actief in het maatschappelijk leven. Haar vader, Louis Becq, lag mee aan de basis van tal van nieuwe initiatieven zoals de jeugdraad. Daarnaast maakte hij actief deel uit van KWB , het ACW en was hij onder andere voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand van 1974 tot 1977 (de voorloper van het OCMW) in Meise. Hij was lokale dagbladverslaggever voor Het Volk en schreef enkele historische boeken over het politieke leven in Meise. Haar moeder, Simonne Van den Bergh, was mee drijvende kracht achter het onthaalcomité in de gemeente en van de KAV afdeling van Meise en Eversem.

Sonja Becq is licentiaat in de rechten en de criminologie, afgestudeerd aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius en de Katholieke Universiteit Leuven en was professioneel actief op verschillende terreinen. Zo was ze eerst advocate en werkte ze later voor de vakbond (ACV), de vrouwenbeweging (KAV, nu Femma) en voor Familiehulp ( dienst voor gezinszorg).

In 1995 werd Sonja verkozen als lid van het Vlaams parlement, waar ze zich vooral toelegde op de materies inzake welzijn en zorg. O. a. de zorgverzekering is van haar hand. Zij vroeg ook aandacht voor initiatieven inzake scheidingsbemiddeling en holebi’s.

In 2000 werd Sonja Becq in haar gemeente Meise verkozen en zetelde ze als gemeenteraadslid. In 2006 werd ze opnieuw verkozen en zetelde ze als OCMW-voorzitster. Ze zorgde voor de oprichting en uitbouw van een dienstencentrum, de oprichting van 43 assistentie-woningen , een initiatief voor kinderopvang en een uitgebouwde vrijwilligerswerking in het OCMW. Van 2012 tem 2018 was ze actief als (eerste) schepen van ruimtelijke ordening en wonen, communicatie , patrimonium.

Sinds 2007 is Sonja ook actief in het federaal parlement in de commissie sociale zaken en in de commissie justitie. Ze is de pensioenspecialiste van CD&V. Zij werkte mee aan de vernieuwing van het erfrecht , het huwelijksvermogensrecht en (hopelijk) een nieuwe regeling voor wettelijke samenwoners.

Sonja Becq wordt door Wetstraatwatchers beschouwd als 'een resultaatgerichte dossiervreter op het vlak van pensioenen, justitie en gelijke rechten voor mannen en vrouwen.