Marleen Lefevre

Schepen - lijsttrekker gemeenteraadsverkiezing 2024

Eerste schepen Hoegaarden

Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2024Opleiding : Master Taal- en Letterkunde KU Leuven

Getrouwd met Peter, mama van Laura en Marie Landsheere en oma van Fleur Van de Voorde.

Twintig jaar geleden kwam ik terecht in Hoegaarden.
Hoegaarden en mezelf, dat is een grote blijvende liefde. Ondertussen ben ik er al schepen sinds 2008.

Schepen voor milieu, ruimtelijke ordening, cultuur en erfgoed, communicatie en toerisme.

 Waar ben ik fier op ?

Hoegaarden staat toeristisch op de kaart, zowel als bierdorp als als paradijs voor zachte recreatie (fietsen, wandelen, 'terrassen',...). Met 'Start to Hoegaarden' en ons greeterproject maken we elke Hoegaardier ambassadeur.

Onze bib is een literaire ontmoetingsplek waar je heel wat dorpsgenoten onverwachts tegen het lijf loopt. Als één van de eerste hadden we een selfscan voor de uitleen.

Ruimtelijke ordening is een domein dat allesomvattend is. Via de RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen) werden heel wat nieuwe ontwikkelingskansen geboden :
* heeft Pall kunnen uitbreiden waardoor zij in Hoegaarden kunnen blijven zorgen voor tewerkstelling
* de hockey en de tennis kunnen verder groeien,
* kunnen er serviceflats komen op de site van Brouwerij Loriers
* kan er zachte recreatie gebeuren op de oude voetbalsite in Outgaarden

Milieu en natuur, beide hebben invloed op onze levenskwaliteit. Het klimaatplan, de thermografische luchtfoto en de acties die er op volgen... het gaat over uw 'goed leven'.

Communicatie : Onze website viel in de prijzen en de gemeentelijke facebookpagina werd genomineerd als de beste, naast die van grote steden als Antwerpen. Daarnaast blijven we aandacht hebben voor wie niet gedigitaliseerd is.

Wat wil ik ?
Een mooi, groen en landelijk Hoegaarden, waar het goed leven en ontspannen is, voor jong en oud, autochtoon of inwijkeling.