Marleen Kauffmann

Lid provinciale partijraad, Schepen van mobiliteit, cultuur, onderwijs, toerisme en erfgoed, wijkwerking, Lid van de Rvb UHasselt, Directielid POM Limburg