Margot Wybo

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Op 23 september 2019 legde Margot de eed af in de Roeselaarse gemeenteraad. Als eerste opvolger voor de gemeenteraad zetelde ze van januari tot oktober 2019 zetelde ze in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Margot is een dierenliefhebber, ze ijvert mee voor ruimte voor (huis)dieren en dierenvrienden in onze stad. Daarnaast neemt ze verschillende engagementen op in sportverenigingen in Roeselare, waaronder Wielerpiste Defraeye-Sercu. Margot wil meewerken aan een duurzame stad en volgt daarom de thema's duurzaamheid, natuur en gelijke kansen op de voet.

Met haar rugzak aan ervaring in communicatie is ze ook de communicatieverantwoordelijke van CD&V Roeselare. Ze leerde de lokale politiek kennen via haar job als medewerker van Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere en later ook als kabinetsmedewerker van Minister Nathalie Muylle.