Marc Verheyen

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Wie is Marc?
Als rasechte Leuvenaar is Marc zeer goed gekend als volkse figuur. Als OCMW-raadslid zet hij zich in voor de zwakkeren in onze maatschappij. Steeds zal hij proberen een oplossing te vinden. Op hem kan je rekenen, ook na de verkiezingen! Marc komt dagelijks tussen de mensen en weet zeer goed wat er leeft. Vooral sociale woningen, veilige fiets- en voetpaden en speelpleintjes moeten meer aandacht krijgen in Leuven. Ook het verenigingsleven in Leuven moet ondersteuning krijgen. Het draait om Leuven!

Waar draait het om voor Marc?
"Het draait in Leuven vooral een sociaal beleid, meer sociale woningen. Ook de deelgemeenten mogen niet vergeten worden. Herstellingen van voetpaden en straten die wat verwaarloosd werden de laatste jaren moeten dringend werk van gemaakt worden. Hier moet meer geld worden voorzien in de volgende begroting van stad Leuven. Er moet ook aandacht gegeven worden voor een invulling van de deelgemeentehuizen. Het verenigingsleven van Leuven moet hier inspraak krijgen."