Marc Morris

Eerste Schepen

Bevoegdheden

Openbare Werken (grote infrastructuurprojecten), Mobiliteit, Patrimonium, Wonen, Ontwikkelingssamenwerking, Milieu – Gezondheid – Luchtkwaliteit, Erfgoed


Ervaring

Een twintigtal jaren ben ik al schepen in Bertem, o.a. van jeugd en onderwijs. Ik stond toen mee aan de wieg van de opstart van de speelpleinwerking Katastroof en de Brevo trektochten.
Ook de eerste moderniseringswerken aan oude gemeentescholen werden toen doorgevoerd.

Niets is mooier dan om je te kunnen inzetten voor je eigen gemeente, zo leerde ik toen.

Dossiers evolueren steeds traag, maar in de voorbije jaren hebben we grote vooruitgang kunnen boeken. 


Gewezen beroep

Eresecretaris-generaal Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin