Kevin Drees

Gemeenteraadslid - Voormalig schepen - Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 2024

Beste lezer, welkom op wie is Kevin Drees?

Ik ben 44 jaar, geboren en getogen in Maaseik. De fiere papa van Finn, en partner van Liselotte. Van opleiding ben ik maatschappelijk werker én brandweerman. Beroepsmatig ben ik diensthoofd van het OCMW Kinrooi en brandweerman in Maaseik. Beide activiteiten doe ik met gedrevenheid en passie.

Het sociale aspect is me met de paplepel ingegeven. Mijn grootouders zaliger, Eddy Menten en Josephine Paspont, oprichters café de Maasgalm in de Rueelstraat zijn hier een voorbeeld van. Mijn eerste politieke ervaring beleefde ik met de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2000. Ondertussen zijn er al 24 jaren ervaring bijgekomen in het Maaseiker politiek landschap. Van oppositie tot meerderheid tot 6 jaar schepenambt. Met deze ervaring en een positieve blik naar voor wil ik mijn engagement graag opnemen en verder zetten met deze enthousiaste ploeg van cd&v plus.

Via de positieve samenwerking met lijsttrekker Gunter in de vorige coalitie, én het sterke verhaal met een brede lijst ben ik ervan overtuigd dat we hier een daadkrachtig verhaal kunnen realiseren ten voordele van al onze inwoners!

Mijn thema's zijn zowel het sociale aspect als veiligheid. De kansarmoede stijgt helaas, ook in onze stad. Door meer in te zetten op participatie en activering verhoog je de kans om armoede tegen te gaan, alsook het welzijn en welbevinden van onze eigen inwoners te vergroten. Welzijn op het werk is ook belangrijk, dat wil zeggen, zorgen voor een aangenaam werkklimaat voor onze ambtenaren. Deze zijn ten slotte onze ambassadeurs van onze stad, die dagdagelijks de werking van een stad voor hun rekening nemen en ten dienste staan van de bevolking.

Betreffende veiligheid, dient er niet alleen meer ingezet te worden op veiligheid zelf, maar ik maak hierbij graag de verbinding naar respect ten opzichte van al onze veiligheidsdiensten. Zowel de politie, ambulanciers en brandweerlieden verdienen ons respect want ze presteren in buitengewone omstandigheden. Dit kun je door te sensibiliseren en te communiceren, dus uitleggen hoe bepaalde diensten werken en zaken aanpakken. Zo voorkom je frustratie en creëer je meer respect ten opzichte van deze hulpverleners.

Samenwerken werkt, je zorgt voor verbinding tussen mensen. Je doet dit daadkrachtig, dat is niet alleen benoemen, maar voer het uit. Met het geleverde resultaat verdien je respect.

Daar sta ik voor, daar ga ik voor!