Ludo Van Paepegem

Derde schepen

Ludo is derde schepen in de gemeente Galmaarden

BEVOEGDHEDEN
Financiën - personeel - organisatiebeheersing - cultuur - evenementen- erfgoed - musea - archief - bib - toerisme - erediensten - ICT