Rita Van Damme-Lombaerts

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst, lid regiobestuur, lid afdelingsbestuur, lid dagelijks bestuur

Rita Lombaerts uit Linden zou je kunnen kennen vanuit het zangkoor, haar kinderen liepen school in Linden, haar zoon Willem Vandamme leidde als groepsleider van de scouts de bouw van de jeugdlokalen en zij startte haar carrière zelf ook als kinderarts in Linden.

Toch heeft Rita zich vooral in de medische wereld laten horen!

Zij is prof.dr.kinderarts / kindernefroloog en als zodanig stond ze aan de wieg van de pediatrische dialyse in Leuven. Alle orgaantransplantatieprogramma's bij kinderen zowel van nier (1980) als lever en darm zijn door haar opgestart in het UZ. Op dit ogenblik doet zij nog raadpleging in het MCH te Leuven.

Rita ziet het zeker zitten om ook een engagement op te nemen binnen het gemeentebestuur, want zoals ze zelf zegt:
'Door familiale omstandigheden heb ik een grote ervaring opgedaan in thuiszorg en die ervaring wil ik met alle bewoners van Lubbeek delen en vooral optimaliseren voor iedereen.'