Marijke Gidts

Lid provinciale partijraad, gemeenteraadslid, lid afdelingsbestuur, lid dagelijks bestuur

Ik ben gemeenteraadslid en lid van de provinciale partijraad.

Mijn sociaal engagement staat centraal in mijn leven. Met oprechte interesse luister ik graag naar je.

Mijn blijvende aandachtspunten: het welzijn van jong en oud, gelijke kansen voor iedereen, veilige fiets- en voetpaden, betaalbaar wonen en het behoud van onze groene ruimte.