Hugo Simoens

Eerste schepen, lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2024, lid afdelingsbestuur, lid dagelijks bestuur

Hugo Simoens is al sinds 2000 actief binnen CD&V Lubbeek en geeft zich altijd 200%. Als gemeenteraadslid, als OCMW-voorzitter en schepen van senioren, gezondheid, welzijn en gelijke kansen, als voorzitter van de gemeenteraad en nu als eerste schepen.

Hij was 8 jaar secretaris van de jeugdraad, 11 jaar animator op de grabbelpas en 20 jaar lid en leider bij chiro Crescendo. Hij speelde voetbal bij SMS Lubbeek en FC Pellenberg. Hij wandelt door heel Lubbeek en ver daarbuiten. Maffe plannen bedenken en uitvoeren met zijn dochter Anna (°2017) is zijn lang leven. Ook is hij een van de drijvende krachten achter het bouwproject van Chiro Crescendo. Door zijn werk als OCMW-voorzitter groeide zijn sociale reflex.

Professioneel heeft hij ook al vele watertjes doorzwommen. Van stafmedewerker bij Vrouw & Maatschappij tot adjunct-directeur in het historische kasteel van Alden Biesen. Momenteel is hij kabinetsmedewerker bij Johan Geleyns, de Leuvense schepen van sport, handel en werk. Deze brede interesses en kennis van de administratie komen ook erg van pas bij zijn huidige bevoegdheden.

Als secretaris van de jeugdraad schreef hij de huidige reglementen van het Lubbeekse jeugdwerk, nu helpt hij ze uitvoeren. Als adjunct-directeur in Alden Biesen organiseerde hij tentoonstellingen en (toeristische) evenementen, nu helpt hij de cultuur in Lubbeek bloeien als schepen van cultuur, toerisme en kunstonderwijs. Welzijn, gezondheid, gezin en senioren waren vorige legislatuur al zijn bevoegdheden. Het minste ervaring heeft hij als schepen van feestelijkheden, maar u mag altijd helpen zodat hij dat manco kan opvullen.

Als jonge vader, als geëngageerde Lubbekenaar en als politicus van en voor Lubbeek kunnen wij u maar één ding aanbevelen: 200% Hugo.