Ellen Lammens

Voorzitter gemeenteraad, gemeenteraadslid , lid afdelingsbestuur, lid dagelijks bestuur, voorzitter deontologische commissie, lid politieraad, voorzitter JONGCD&V

Ik ben Ellen Lammens, 29 jaar, en werk als juriste.

Vanuit mijn engagement als (hoofd)monitor bij de gemeentelijke speelpleinwerking zette ik de stap naar het globale beleid van de gemeente.
De voorbije 6 jaar heb ik als gemeenteraadslid ook effectief meegewerkt aan het bestuur van onze gemeente en heb ik de wensen van de inwoners van alle deelgemeenten beter leren kennen.

Graag wil ik er met een frisse kijk voor zorgen dat Lubbeek een aangename gemeente blijft om in te leven, voor jong en oud.