Loes Boonen

Gemeenteraadslid

Ik ben Loes Boonen. Ik werd geboren in 1996 en woon gedurende mijn volledige leven in Kasterlee. Ik werk als leerkracht wiskunde en wetenschappen bij Campos in Turnhout. Daarnaast heb ik na mijn lerarenopleiding een opleiding buitengewoon onderwijs gevolgd. Hierdoor hebben kinderen en jongeren met een beperking een speciale aandacht getrokken bij me.

In mijn vrije tijd ben ik actief bezig. Ik ben ondertussen al 9 jaar leiding bij KLJ Kasterlee. Dit engagement vraagt heel wat tijd (activiteiten begeleiden, voorbereiden, winstgevende activiteiten organiseren, …), maar doe ik nog steeds met veel enthousiasme en plezier. Daarnaast heb ik de volledige muziekopleiding trompet gevolgd bij de muziekacademie van Herentals. Momenteel ben ik lid bij de jeugdfanfare van Kasterlee. Vorige zomer heb ik mijn speelpleincarrière afgesloten na 9 zomers animator te zijn bij de K-dagen (initiatief van gemeente Kasterlee) en Speelplein Sproet. Wel ben ik nog actief als voorzitter bij VZW Speelplein Sproet voor de ondersteuning en organisatie tijdens de voorbereiding en zomerweken.

Als gemeenteraadslid wil ik mijn focus voornamelijk leggen op de beleidsdomeinen jeugd, sport, toerisme, onderwijs, landbouw, cultuur, personen met een beperking en het verenigingsleven.