Linda De Roeck

Gemeenteraadslid

Linda is gehuwd en ambtenaar FOD Financïen te Herzele.

Linda gaat voor het welzijn van elke Herzelenaar en de wensen van alle inwoners gehoor geven! Luisterbereid naar iedereen!

Een gezinsvriendelijk woonbeleid, betaalbare energie, een veilige buurt en veiligheid op de weg is een prioriteit voor iedere burger.

Met geestdrift, gedrevenheid en volharding voor een Dynamisch Herzele.