Sofie Mertens

Vlaams volksvertegenwoordiger

Sofie Mertens behaalde een bachelor in bedrijfsmanagement en een master in de rechten. Ze werkte vijftien jaar voor de christelijke mutualiteit, waarvan 10 jaar als teamverantwoordelijke. Daarnaast zetelt ze als gemeenteraadslid in Lommel en zetelde ze tot vandaag in de Limburgse provincieraad.

Op 18 mei 2022 legde ze de eed af als Vlaams parlementslid.

"Als Vlaams volksvertegenwoordiger neem ik me voor om de stem van Lommel en Noord-Limburg te laten klinken in het parlement. Ik zal met veel enthousiasme mijn professionele en politieke ervaring ten dienste stellen om de problemen van mijn regio onder de aandacht te brengen."