Lille

Het uitgangspunt voor ons programma is om verder te bouwen op de verdienstelijke realisaties uit het verleden en tegelijk te kijken naar de toekomst met een open en vernieuwende visie. Een visie op een beleid dat werkt op maat van, en voor inwoners, verenigingen en ondernemers. Ons programma belooft:

Levendige buurten die uitnodigen tot interactie en ruimte om te spelen;
Een nieuw en toekomstgericht mobiliteitsplan, met veel aandacht voor veilig fietsen en veilige schoolomgevingen;
Een onderwijs- en zorgbeleid dat erop gericht is om iedereen zo vroeg en zo lang mogelijk betrokken te houden in onze samenleving;
Een digitale en modernere dienstverlening, die makkelijk toegankelijk blijft voor iedereen;
Infrastructurele investeringen in buurten, scholen, wegen, straatverlichting, een ambachtelijke zone en een realistische oplossing voor de site van het zwembad in Lille;
De garantie dat de gemeentekas financieel op orde is en de gemeentebelastingen niet zullen verhogen of vermeerderen de volgende bestuursperiode.

Meer info: https://lille.cdenv.be/