Leuven Beleid & Visie

PROGRAMMA 2018

In 2018 gingen we naar de kiezer met een volledig uitgewerkt partijprogramma. U kan dat partijprogramma, een werkstuk waarin we onze leden, kandidaten en vooral vele Leuvenaars hebben betrokken via bevragingen en gesprekken, hier in bijlage vinden.

VISIETEKST CD&V LEUVEN

Onze visietekst zegt wat voor ons belangrijk is. Dit zijn voor ons de bouwstenen waarmee wij onze maatschappij vorm willen geven.

BESTUURSAKKOORD LEUVEN 2019-2024

Deze tekst vormt de basis waarop de nieuwe coalitie, bestaande uit sp.a, Groen en CD&V, het bestuursakkoord voor de legislatuur van 2019-2024 zal schrijven.

We vinden hierin onze prioriteiten terug; zoals het trekken van de kaart van goede en comfortabele weginfrastructuur voor alle gebruikers en de focus op toegankelijkheid, zoals dienstverlening aan huis voor de minder mobiele Leuvenaars. Voor de sportievelingen investeren we in een skeelerpiste en een 50-meterbad. Ook de handel ondersteunen we extra, door onder meer Liefst Leuven te versterken en initatieven te nemen voor betaalbare handelsruimte. Inzake wonen hebben we ook aandacht voor de middengroep. En we zullen blijven zorgen voor een evenwichtig en duurzaam financieel beleid met ruimte voor investeringen en participatieve budgetten waarbij we de Leuvenaar betrekken.

Dit met onze verkozenen in de gemeenteraad en drie schepenen: Dirk Vansina, Johan Geleyns en Carl Devlies.