Gemeenteraad Juni

Publicatiedatum

Auteur

Marleen Soete

Deel dit artikel

Organisatiebeheersing - kort ziekteverzuim

Raadslid Brecht Bogaert merkt op dat de ziektecijfers van het kort verzuim (ziekte minder dan een maand) sterk gestegen zijn in 2022. 

Momenteel doet Langemark-Poelkapelle het op dit punt dubbel zo slecht als het federaal gemiddelde, de bradford factor toont ook aan dat het gaat om veel korte periodes van ziekte. 
Naast de financiële kost die deze ziektecijfers met zich meebrengen, geeft dit ook een beeld over de belasting die dit teweeg brengt bij andere collega's om deze ziektes steeds op te vangen.

Het antwoord van de burgemeester, "vrouwen zijn meer ziek dan mannen"  vinden we een flauw excuus. 

Brecht verwijst naar nationaal onderzoek waarin gebleken is dat het sinds de coronapandemie voor veel werknemers belangrijk is hoe er wordt omgegaan met het mentaal welzijn op de werkvloer.

We stellen dan ook voor om een preventief actieplan op te maken om het welzijn van onze medewerkers te verhogen en zo de ziektecijfers mee naar beneden te drukken. 

Langemark_Poelkapelle_Nieuws