Toespraak Sammy Mahdi- Nationale Nieuwjaarsreceptie 14/01/24

Publicatiedatum

Auteur

Els Verté

Deel dit artikel

Voor zij die er niet bij konden zijn in Tour & Taxis op 14 januari 2024 : hieronder vind je de toespraak van nationaal voorzitter Sammy Mahdi.

Een deftig leven, in een deftig land

Eerst en vooral wil ik jullie allemaal een gelukkig en gezond 2024 wensen. Met hopelijk veel warme momenten met familie en vrienden. Politiek is belangrijk, maar uw gezondheid is toch nog nét iets belangrijker.

Mocht je twijfelen, dan stel ik u meteen gerust: ik sta hier écht. Aan deze nieuwjaarsreceptie komt geen artificiële intelligentie te pas. Wat wel veranderd is, dat is ons gewicht, zowel mijn gewicht in kilo’s,  als ons politieke gewicht.

Politieke commentatoren schreven bij het begin van dit cruciale politieke jaar: “Het valt niet meer te ontkennen, de cd&v speelt weer mee”. En voor één keer geven we hen gelijk. Onze partij is terug, the beast is back!  Ik beloofde jullie vorig jaar dat we terug gingen vechten voor elkaar en voor waar we in geloven. En dat hebben we verdomme gedaan. We hebben ambitieuze plannen gemaakt, soms onze hakken stevig in het zand gezet, soms verrast. Ik heb mijn hakken vandaag thuis gelaten, maar denk ook aan wijlen Jean-Luc Dehaene, die een boodschap bracht die relevanter is dan ooit en die alleen onze partij op een geloofwaardige manier kan brengen. We hebben gestreden voor een Vlaanderen waarin er opnieuw meer respect is voor elkaar, een samenleving waarin mensen het respect krijgen dat zij verdienen. Onze ouderen, onze families, landelijk Vlaanderen, onze hardwerkende middenklasse. U en ik. Onze boodschap van respect leeft meer dan ooit!

*

Beste mensen,

Welk leven willen we voor onze kinderen en kleinkinderen? In welk land willen we leven? Het antwoord is simpel. Een deftig leven, in een deftig land. Een land waar er respect is voor elkaar. Waar er respect is voor wat écht telt in het leven van mensen.

Wat écht telt in het leven, dat is in eerste instantie uw gezondheid en die van uw familie. Wij willen zorgen voor een leven waar je goed in je vel zit en zorg krijgt als je die nodig hebt. Uw zorg is onze zorg. Dankzij ons Hilde zijn de totale investeringen in welzijn deze legislatuur verdubbeld. Ouderenzorg, jeugdzorg, personen met een handicap. Er kwamen dit jaar ook gigantische investeringen in de kinderopvang. Voor al die ouders die gezin en werk proberen te combineren en de kindbegeleiders die elke dag voor onze kleinsten zorgen. De septemberverklaring was een cd&v-verklaring. Als ik één iemand het welzijn van mijn familie moet toevertrouwen, dan twijfel ik geen seconde, dan is dat Hilde Crevits!

Wij respecteren de keuze van ouders die zelf voor hun kindjes willen zorgen. En voor de ouders die de komende jaren een plekje in de kinderopvang zoeken, staan wij klaar. Want wie voor cd&v kiest die kiest voor een Vlaamse regering die de middelen voor de kinderopvang verdubbelt, tot 2 miljard euro per jaar zodat er een plekje is voor elk kind in de kinderopvang. Daarvoor gaan wij strijden.

Wat écht telt, dat is een leven samen met familie en mensen die je graag ziet.  Wat is een leven zonder tijd voor elkaar? Zonder tijd om je kinderen te helpen opgroeien? Of om je ouders niet de zorg te kunnen geven die je er zelf van hebt gekregen? In ons Vlaanderen hebben mensen de tijd om mekaar te ontmoeten en voor mekaar te zorgen. In ons Vlaanderen draagt iedereen zijn steentje bij, maar zit uw kantoor niet permanent in uw broekzak.

En moeten we ons ook geen vragen stellen bij een samenleving waarin steeds meer mensen  anti-depressiva slikken? Een samenleving waarin we voortdurend aan symptoombestrijding doen. Het federaal planbureau berekende dat we met onze huidige manier van leven binnen 11 jaar 600.000 langdurig zieken zullen hebben. Waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? We moeten onze arbeidsmarkt hervormen, maar dan wel in beide richtingen: mensen activeren, niet aanvaarden dat mensen hun leven lang in de werkloosheid blijven hangen, maar óók mensen vertrouwen, mensen hun talent niet opbranden en zorgen dat een flexijob een mooi extraatje is maar dat dit geen concurrent wordt van een vaste job.

Ons model is niet dat van Singapore, waar mensen gemiddeld 48u per week werken en er geen universele gezondheidszorg is. Waar mensen hun bestaan enkel wordt uitgedrukt in hun Bruto Binnenlands Product. Waar koele rekenmodellen de maat der dingen worden. Is dat een deftig leven? Ons model ligt in ons eigen warm Vlaanderen zoals we dat vroeger kenden, waar we niet enkel economisch rendabel, maar ook gelukkig mogen zijn. Geïnspireerd op Scandinavische landen, die kennen ook een hoge productiviteit hé, gecombineerd met ook een gelukkige tijd naast het werk. Waarbij mensen tijd krijgen om er te zijn voor hun kinderen, ouders of grootouders. Met een radicaal ander model van ouderschapsverlof tot 18 jaar zodat mensen er ook kunnen zijn voor opgroeiende pubers als die het mentaal moeilijk hebben of lastig hebben op school.

In ons Vlaanderen ligt de lat voor jongeren op school hoog genoeg, maar moet de smartschool jongeren ook af en toe leren met rust te laten. Laat jongeren na school ook gewoon jong zijn. Zonder een hypercompetitieve wereld die geen ruimte laat, noch online noch offline voor imperfecties. Gelukkig hebben we de minister van jeugd in onze rangen. Benjamin haalde onze jeugd uit de lockdown, investeerde massaal in jeugdinfrastructuur en laat jongeren gewoon jong zijn. Dat is het Vlaanderen waar ik wil dat in mijn kinderen leven. Respect, Benjamin!

Ons model ligt in een sterk Vlaanderen dat kan excelleren zonder mensen te verstikken, maar net door hen zuurstof te geven om eigen keuzes te laten maken.  Waar er opnieuw ruimte is voor menselijke interactie en contact. Met een postkantoor met deftige openingsuren en een bank die niet enkel bereikbaar is via een chatbot met artificiële intelligentie maar met een echte mens. Voor ons is dat, een deftig leven. Laat Singapore, Singapore blijven. En laat Vlaanderen vooral ons warm Vlaanderen zijn!

**

Wat echt telt, dat is een deftig inkomen.  Wij zijn de voorbije jaren de strijd aangegaan voor meer respect voor de portemonnee van de werkende mens. Niemand heeft de koopkracht van de mensen zo goed beschermd als wij. Met de Vlaamse jobbonus van Jo, de verlaging van de BTW op energie, de bescherming van den index. En met onze mister staatsbon!

Een Van Peteghem-bon van 22 miljard. Een duidelijk signaal van zowel de gewone spaarder als van onze partij: banken moeten meer respect hebben voor spaarders en hun centen. En anders zal Vincent Van Peteghem dat respect afdwingen!

We zullen ook de volgende jaren blijven vechten voor uw koopkracht. Ja, die fiscale hervorming die zal zorgen voor lagere belastingen en een deftig loon, die is er nu nog niet gekomen. De kiezer heeft wél gezien wat er kan als je een beetje ambitie aan de dag legt in dit land én tot wat we bereid zijn voor de mensen. De kiezer heeft gezien wie de moed heeft om multinationals te belasten en fiscale achterpoortjes te sluiten. Met ons zal de fiscale hervorming van Vincent in het volgende regeerakkoord zitten, of we doen niet mee.

Wie eindelijk een deftige belastingverlaging op zijn loon wilt, die heeft maar één keuze en dat zijn wij. En iedereen die in de volgende legislatuur er nog maar aan denkt om uw index af te pakken, die zal de cd&v tegenkomen. Wij zijn de garantie dat iedereen die zijn best doet de maand rondkomt, dat onze middenklasse ook morgen nog een deftig loon heeft en bij hun eerste pensioenbrief zich niet de vraag stelt waarom ze jarenlang hun botten hebben afgedraaid. Onder meer door een aanvullend pensioen voor iedereen die werkt.

Wij zijn de garantie dat mensen  niet tot hun 40e moeten wachten tot ze een eigen woning hebben. Onze plannen liggen klaar, met meer betaalbare woningen en meer betaalbare leningen. Want jonge gezinnen die hard werken, die moeten toch gewoon een deftig huis kunnen kopen, dat is toch niet te veel gevraagd in een deftig land?   

***

Wat écht telt, dat is dat onze kinderen kunnen opgroeien in een veilige en hechte omgeving. Waar mensen respect hebben voor elkaar. Rechten én plichten hebben. Zich deftig gedragen en beseffen dat wij hier in Vlaanderen geschreven en ongeschreven regels hebben waar ge u aan te houden hebt.

Wie dat maar niet wilt begrijpen, zijn de relschoppers die ieder jaar opnieuw het jaar starten met een valse noot. Straten vernielen en zelfs ambulanciers aanvallen. Om het met de woorden van Annelies te zeggen: je kan nog een politieagent op de hoek van iedere straat zetten, daarmee heb je het probleem nog niet opgelost. Alles staat of valt met een kansrijke samenleving, maar ook met verantwoordelijkheidszin, fatsoen en een deftige opvoeding.

En wie zich niet deftig kan gedragen, die pakken we hard aan. In de vorige legislatuur werd bespaard op onze veiligheid, werd bespaard op nabije hulp. Vraag dat maar in de Westhoek of de Denderstreek, waar als ’t overstroomt de burgemeesters mogen bellen naar de enige overgebleven civiele bescherming. Door Annelies is de afbraakpolitiek federaal gestopt en wordt er terug geïnvesteerd in onze veiligheidsdiensten.  

En dat deden we ook in de strijd tegen drugs. In een deftig land hoor je geen schrik te hebben dat er een granaat verkeerd valt. Er zijn er veel die spreken over de strijd tegen drugs, ook burgemeesters die het grootste politiekorps van ons land hebben, en er zijn er die het ook daadwerkelijk doen. Quizvraag: iemand een idee hoeveel extra investeringen er in de vorige legislatuur zijn gekomen in de strijd tegen drugs? Nul! En met ons? Met ons is er nog nooit zoveel drugs onderschept in ons land! Er werd nog nooit zo hard gestreden tegen de drugsmaffia als vandaag! En we zullen dat blijven doen, beste mensen! Want in een deftig land voelen we ons allemaal veilig, kunnen onze kinderen opgroeien zonder schrik te moeten hebben van jeugdbendes of krapuul met pestgedrag. In een deftig land hebben we geen schrik van elkaar. Merci, Annelies

“Respect, dat is toch ook respect voor de rechtstaat?” heb ik sommigen over migratie horen zeggen. Ja, dat is het zeker. Maar zonder Europa, is het roeien met de riemen die we hebben. Je kan niet warm zijn voor wie hier wel mag zijn, als je aan de buitengrenzen van de EU niet streng bent voor wie hier niet mag zijn. Zo simpel is het. In De Standaard stond een paar maand geleden: “De Moor: De enige in Europa die nog gelooft in een Europees Migratiepact”. Maar niemand anders dan jij hebt het gedaan! Dit is een historisch Europees akkoord. Maar Nicole is een werkpaard en dacht, da’s nog niet genoeg. Een migratiewetboek met snellere procedures? Al twintig jaar beloven alle partijen die het departement beheren dat. Zeg het mij: Hoeveel pagina’s van dat migratiewetboek zijn er door die partijen geschreven? Nul! Vandaag: 2.000! ‘t Is af. Er zijn er die al jaren roepen dat ze dat gaan doen, en er zij er die het daadwerkelijk doen. In Europa en in België. In een deftig land is er controle over migratie, en maken we binnen onze grenzen werk van een deftig integratiebeleid.

****

Mensen willen gewoon een deftig land, met aandacht voor elke stad en ieder Vlaamse dorp. Waarin ook iedere landelijke gemeente de aandacht krijgt die het verdient. Waar middelen eerlijk worden verdeeld en algemene middelen niet dienen om enkel de eigen stad of de eigen bevriende multinationals mee te bedienen. Waar gemeenten niet gedwongen worden om op te gaan in een grote stad. Wij zullen zorgen voor een eerlijk Vlaanderen. Waar we ons focussen op onze kerntaken en geen geld uitgeven aan foliekes. Met een overheid die excelleert op wat écht telt en zich voor de rest niet moeit omdat ze vertrouwen heeft in wat ondernemers, vrijwilligers en alle Vlamingen kunnen. Want wij cd&v’ers, wij geloven in wat mensen kunnen!

*****

Gewoon een deftig land, met deftige politici. Die gewoon hun job doen. Zonder zattemansklap of luchtgitaar. Zonder spelletjes of stratego. Zonder Jan en Alleman kapot te willen maken. Mensen zijn die ranzige politieke praat ook beu. Politiek kan en mag inhoudelijk soms hard zijn, maar wat is het nut van op de man te spelen?. Wat helpt het om partijen tegen een muur te willen kwakken? Niets. Maar wat ben ik trots op de manier waarop we in het belang van onze boeren ons niet verlaagd hebben tot politieke aanvallen en toch onze principes hebben getoond. Want dat een landbouwer niet eens de kans zou krijgen om te verduurzamen, niemand die dat snapt. Jo, de radicale hervorming van het stikstofakkoord – waar zelfs partijvoorzitters in Nederland me over contacteren – dat is uw verdienste, merci! En altijd met respect voor de politieke tegenstander. Want dat zijn we verschuldigd aan de kiezer die op 9 juni ook beschaafd zijn stem uitbrengt. Gewoon deftige politici, daarmee alleen al zijn wij het enige alternatief voor extremen.

Wie de boodschap van respect predikt, moet er ook naar handelen. We walk the talk. Wie politici wilt die gewoon deftig hun werk doen, die moet bij ons zijn. Voor u staat een trotse partijvoorzitter. Met parlementsleden die ook vorig jaar in de bloemetjes werden gezet omdat we de meest actieve fractie hebben van alle partijen. Ze staan niet altijd in de spotlights, maar verdienen een hard applaus voor al hun werk. Maar wel een partijvoorzitter die beseft dat het werk verre van af is en ons land voor cruciale verkiezingen staat.

Ik zie pessimisten verklaren dat alles in dit land kapot is. Dat er niks nog kan. Dat er nog maar 1 oplossing is en dat is het land splitsen en ons in de totale chaos storten. Welke Vlaming is er gebaat bij dat soort van doemdenken?  Ik zal het u zeggen: niemand! Met azijn bestuur je geen land.

En probeer samen te werken. Dat is wat wij willen doen. Dank aan de vrienden van Les Engagés voor hun aanwezigheid en om samen naar oplossingen te zoeken. En te bewijzen dat er naast Vivaldi 2 en de georganiseerde chaos waar sommigen ons in willen storten nog alternatieven zijn.

Zonder mensen een rad voor de ogen te draaien. Zonder te stellen dat dit land perfect is en iedere hervorming er wel zal komen met de vingers in de neus. Wie dat stelt, moet toch eerst uitleggen waarom er niet meer moeite werd gedaan om onze fiscale hervorming mee over de streep te trekken toen miljoenen werkende Vlamingen die wilden? Ja, uw nek uitsteken kost moeite.  Ja de tocht is moeilijk, maar de gids moet moedig durven zijn.

We gaan onze Vlaamse welvaart toch niet overlaten aan partijen die honderden dagen de loopgraven in willen duiken met als enige bedoeling om het land te splitsen?

We gaan ons land toch niet overlaten aan politici die de afgelopen jaren niet bereid zijn geweest om hun nek uit te steken voor deftige hervormingen in dit land? Noch aan partijen die naïef zijn en u willen doen geloven dat er geen vuiltje aan de lucht is?

Neen! Geef mij dan maar een hoopvol, maar pragmatisch verhaal. Met een eerlijke parler vrai over de stand van ’t land, maar met veel ambitie om het leven van mensen fundamenteel te verbeteren en te zorgen dat mensen in een deftig land kunnen blijven leven.  We kunnen dat. We hebben dat altijd gedaan, er is geen reden waarom we dat niet zouden kunnen. En wij zullen dat doen!!

******

Vrienden, Aan wie we de sleutels van het land zeker niet kunnen overlaten, is aan de extremen. Wie naar het buitenland kijkt, die ziet hoe extremisten en populisten steeds meer aan de macht komen en welke ravage ze kunnen aanrichten. De ravage van Putin in Oekraïne gaat nog steeds door. We mogen de Oekraïeners niet loslaten. En ook het conflict in het Midden-Oosten is voelbaar tot bij ons. Na de vreselijke aanslag van Hamas op Israël, volgden maanden van onschuldige burgerslachtoffers in Gaza door de extreemrechtse regering van Nethanyu. Er is maar één kant: De kant van de vrede en onschuldige slachtoffers en dat is de kant die wij altijd zullen kiezen. Er moet een staakt-het-vuren komen! Extremen bieden zich aan als de brandblusser van alle problemen, maar blijken in heel de wereld eigenlijk de pyromaan te zijn. Niet alleen in het Midden-Oosten of Oekraïne, maar ook kort bij huis, in Nederland of Italië. Met standpunten die een gevaar zijn voor de rechten van holebi’s,  waar men de openbare omroep wilt afschaffen en kliklijnen tegen onze leerkrachten wilt invoeren.  We gaan de Vlamingen toch niet overlaten aan partijen die de belangen dienen van de Chinezen of de Russen. Voor ons is de keuze wél heel simpel: Nooit met het Vlaams Belang!

*******

Beste vrienden,

We kunnen de verrassing van de verkiezingen worden. We zullen de positieve verrassing van de verkiezingen worden. Want heel wat Europese landen hebben de voorbije jaren al bewezen dat er naast de stem van de polarisering ook de revival van een sterk centrum is. Van Tusk in Polen tot Omtzigt in Nederland. Het enige alternatief voor  de extremen, dat zijn wij. Het is onze plicht als warme volkspartij om net zoals bij de verkiezingen in Nederland, Polen, Slovenië, Slovakije, Luxemburg en Griekenland, nu ook in België duidelijk te maken dat enkel een warme volkspartij het verschil kan maken voor de mensen.

Wij worden de verrassing van de verkiezingen, want wij kennen Vlaanderen het best. Van Herstappe tot Antwerpen, Van de grote markt tot de dorpsstraat. Onze mensen wéten wat er leeft, wat mensen écht belangrijk vinden in het leven. En we rekenen op jullie allen om op elke activiteit, in elk gesprek, op elk wijkfeest of ouderenraad de mensen duidelijk te maken dat dit voor onze samenleving de meest cruciale verkiezingen ooit zijn en dat wij daar het verschil in zullen maken. Dit is onze kans. Omdat wij de enige zijn die gaan voor wat echt telt.

En ik ben zeker dat de Vlaming op 9 juni zal beseffen: de cd&v zal het doen. Met die van de cd&v kies ik terug voor een samenleving met deftige politici die werk maken van de meest fundamentele dingen in mijn leven. Met de cd&v is er opnieuw respect voor wat echt telt. Met de cd&v krijg ik een deftig leven, in een deftig land.

Nieuws

Elektrische laadpalen in Laarne

Raadslid Koen De Wilde liet op de gemeenteraad van 28 maart jl. een punt agenderen rond elektrische laadpalen.

In kartel met Vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024

CD&V en Vooruit in kartel naar de kiezer

De kogel is door de kerk: voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 in Laarne en Kalken trekken we met Vooruit naar de kiezer. 

Update actie gemeentebestuur mbt plannen E17/R4

Iedereen kan voor 4 april a.s. zijn opmerkingen doorgeven m.b.t. de scenario's E17/R4. 

Als gemeente hebben we nog een maand langer de tijd om een advies te verstrekken. 

Als fractie vonden we het eigenaardig dat vanuit de gemeente geen berichten kwamen. Raadslid Gert Schelstraete zette het dan ook op de agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2024.