Kurt Penninck

Voorzitter van de raad voor Maatschappelijk welzijn (OCMW)

Kurt is de 4e schepen in Galmaarden en voorzitter van het bijzonder comité voor sociale zaken.

BEVOEGDHEDEN
Welzijn - sociale zaken - senioren - werk - gelijke kansen - integratie - sociale huisvesting - sport - landbouw