Kris Verplaetse

Secretaris

° Beroepsbezigheid:
logistiek bij bedrijf te Hoboken ,wereldleider recyclage en raffinage edele metalen
° Hobby’s : "kwali"tijd met gezin & vlotte pen
(secretaris afdeling Lint,verslagen,teksten,persberichten,Magazine samenstellen,…)

25 jaar geleden het sociale weefsel van Lint binnengerold:
- Actief geweest in Oudervereniging, Schoolraad, quizploeg, schoolkrant De Wilg.
- Afgevaardigde in LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang).
- Architect van samenwerkingscharter tussen de 3 Lintse scholen.
- Gemeentelijke raden doorlopen: Milieuraad, GROS (Ontwikkelingssamenwerking), Cultuurraad,
GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening),
- Samenwerking met Jeugd-en Sportraad
- Samenwerking met Jaarmarktcomité, kerstmarkt en Lint Boetiek in mei.
- Straatfeest Statiestraat, waardoor een dichte cohesie tussen onze buurtbewoners daar al meer dan 15 jaar naar boven borrelt.

Naast alle bovenstaande bezigheden, vooral werkend achter de schermen, vooral in Lint gekend als voormalig medeorganisator Suikeren Zondag, naast echtgenote en voorzitster Christel (2007-2019). Eerst als secretaris, daarna als animatieverantwoordelijke. Een mogelijkheid om ruim 12 jaar kennis te maken en contact te houden met het bruisende verenigingsleven dat er in dit dorp aanwezig is. Ook een troef is dat bij sponsorwerving er ieder jaar contact was met de plaatselijke Middenstand
Met een vrouw aan je zijde die als vrijwilligster in verenigingen allerhande actief is en net als ik zeer bereikbaar/aanspreekbaar is langs en in de Lintse straten.Van een ivoren toren hebben wij nog nooit gehoord … kennen dus Lint door en door….in al zijn of haar facetten en geledingen.

Persoonlijke stokpaardjes:
Economie (Middenstand , KMO en werk),
Leefmilieu & natuur (dus ook dierenwelzijn),
Mobiliteit & openbaar vervoer (met zovelen op zo’n kleine opp.wel heel belangrijk),
Onderwijs (Jeugd en hun opvoeding/vorming = de toekomst van morgen),
Participatie ( Lintspraak: info-en wijkvergadering,aftoetsen wat de burgers denken en willen
en een afdoende ,duidelijke communicatie over beleid naar bewoners toe)…Kijk in de Wijk bvb.
Sociale aspect (zorgen senioren en ondersteunen sociaal zwakkeren) 

“Om de toekomst te verzekeren moet men verder bouwen op het verleden”
“Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst”

Seneca (Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.)

Mandaten: BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst) 
Secretaris cd&v Lint 

 

Gezinssituatie 
Gehuwd met Christel Van den Brande, 3 kinderen: Lorenzo, Laura en Vicky

Geboortedatum
21 maart 1965 

Contactgegevens
✉️ Statiestraat 50, 2547 Lint 
📱 0486 45 81 07