Krapstraat weer open voor doorgaand verkeer

Publicatiedatum

Auteur

Geert Hermans

Deel dit artikel

Na uitgebreide riolerings- en wegenwerken gaat de Krapstraat in Buggenhout op vrijdag 14 april (na 16 uur) terug open voor het verkeer. Ook in de Breemstraat, de Beukenstraat, de Kuipstraat, Visgracht, Hofkwartier, Dreef en Rauwenbos werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en werd de wegenis volledig heraangelegd. 

"De werken werden uitgevoerd volgens de planning die werd opgemaakt eind 2021”, zegt burgemeester Geert Hermans. “De aannemer heeft excellent werk geleverd. Vanaf nu wordt het huishoudelijke afvalwater van alle straten niet meer geloosd in de naburige grachten. Een buffergracht voor de opvang van regenwater werd aangelegd tussen Visgracht, Krapstraat, Kuipstraat en Beukenstraat. Deze buffergracht kan meer dan 2 miljoen liter hemelwater opvangen. “Daarbovenop beschikt de Krapstraat over veilige fiets- en voetpaden. De betonnen wegverharding werd vervangen door asfalt en er werden poorteffecten ingebouwd om de snelheid te remmen", aldus
de burgemeester. 

Betere kwaliteit oppervlaktewater

Vandaag ligt in de Krapstraat, de Breemstraat, de Beukenstraat, de Kuipstraat, Visgracht, Hofkwartier, Dreef en Rauwenbos een gescheiden riolering. Het propere regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden om te infiltreren of het wordt vertraagd afgevoerd langs het grachtenstelsel. Het afvalwater van een 300-tal woningen gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dendermonde. Daar stroomt het gezuiverde afvalwater in de waterloop. Het resultaat van deze rioleringswerken is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater er in de buurt sterk op vooruitgaat. 

  

 

Nieuws

Feestelijke inhuldiging nieuwe halte stoomtrein

Het gemeentebestuur van Buggenhout en VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs organiseerden op vrijdag 12 juli de plechtige opening van de nieuwe halte ‘Buggenhout a/d Schelde’
Deze nieuwe halte kwam tot stand door de Gemeente Buggenhout, die enorme kansen ziet in de toeristische ontwikkeling van het ‘Nationaal Park Scheldevallei’. Vanaf nu zal de museumtrein ook halt houden in Buggenhout, waarbij vele toeristische actoren en de mooiste natuur rondom de Schelde worden geconnecteerd.
Tijdens de feestelijke inhuldiging maakten de genodigden een gratis stoomtreinrit naar Sint-Amands en genoten van een drankje achteraf.

Meer info over de stoomtrein op https://www.stoomtrein.be/ 

Uitbreiding zonnepanelen

Momenteel zijn er zonnepanelen op de daken van de sporthal, gemeenschapscentrum De Pit, het zwembad, het schoolgebouw in de Hanenstraat en een gedeelte op de daken van het OCMW (dienstencentrum).