Kortenberg

Ontmoeting in een warm dorp met karakter
• Dorpspleinen worden gezellige ontmoetingsruimten.
• Overal duiken groene speelpleintjes op en rustbanken brengen mensen
samen.
• Jongeren krijgen hun eigen plaats op pleinen en aan de
ontmoetingsruimten. We betrekken hen bij de inrichting ervan. Eén locatie
voor graffiti biedt ruimte voor creativiteit.
• We ondersteunen volop het verenigingsleven, jeugdbewegingen, jeugd- en
sportclubs.
• De site van Belgostock voegen we bij het Welzijnshuis. We maken ruimte
voor activiteiten met kinderen, jongeren en ouderen: apart en samen. We
leren van elkaar!
• Kortenberg is een gastvrije gemeente met aandacht voor verschillende
culturen.
• Kortenberg blijft haar toeristische troeven uitspelen en werkt hiervoor
samen met de landbouwsector.
• Ook het wandel- en fietsknooppuntennetwerk wordt verder uitgewerkt en
vernieuwd.

Meer info: https://kortenberg.cdenv.be/