Koen Van den Heuvel

2e plaats

Beste vrienden,

We leven in onzekere tijden. Al twee jaar lang is er oorlog in Europa en buitenlandse regimes trachten onze democratie te ontwrichten en de verkiezingen te beïnvloeden. De gevolgen daarvan laten zich steeds meer voelen in ons dagelijks leven.

De COVID-crisis, de klimaatuitdaging en de energiecrisis doen ons twijfelen of de toekomst beter wordt dan vandaag. Mensen stellen zich de vraag of ze financieel nog wel rondkomen en of de pensioenen voldoende hoog en betaalbaar blijven, jongeren zijn bang om de droom van een eigen woning niet langer te kunnen realiseren en ondernemers en initiatiefnemers botsen op een overdaad aan wantrouwen en regels. Dit moet beter.

Op 9 juni zijn het verkiezingen en krijgt u de kans om de politieke koers voor de komende vijf jaar te bepalen. Onzekere tijden vragen om daadkracht en ervaren kapiteins om de nodige hervormingen krachtig door te voeren. Minder palaveren en meer oplossingsgericht handelen zijn nodig.  Hiervoor is een sterke centrumpartij noodzakelijk!

Met mijn ervaring als Vlaams parlementslid en minister zal ik elke dag met enthousiaste gedrevenheid blijven strijden voor meer bestaanszekerheid en een veilige samenleving. Met eerlijke belastingen laten we werken meer lonen en zorgen we voor deftige pensioenen, betaalbare woningen en een kas die op orde is.

Voor mij is het alvast duidelijk:

Kies zekerheid, kies cd&v