JONG CD&V Herentals wil extra studie- en examenplaatsen voor studenten

Studenten moeten kunnen studeren

Inmiddels is het duidelijk dat lokale besturen opnieuw studieplaatsen mogen inrichten. Ook bij JONG CD&V Herentals roept men op om in de stad extra studie- en examenruimtes te voorzien voor de studenten.

De lokale studieruimtes zijn een oplossing voor de duizenden studenten die aan de vooravond van de examens staan. Dat vindt ook Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die de vraag op de politieke agenda bracht. “De afgelopen weken sprak ik met meer dan honderd studenten. De meeste gestelde vraag was die naar studieruimtes. We willen vermijden dat straks alle studenten opnieuw naar de studentensteden trekken. Daarom hebben we gevraagd om dit opnieuw toe te staan”, vertelt hij.

Minister van Jeugd

“De vraag naar lokale stille studeerplekken is groot bij onze jongeren. Ze zijn op zoek naar een plaats waar ze op een veilige en rustige manier hun leerstof kunnen verwerken”, meldt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd. “Dit is zeker het geval voor veel jongeren waar hier thuis geen plaats voor is. Om dit te realiseren moeten we de krachten bundelen met de lokale besturen, zij staan het dichtst bij de jongeren en weten beter dan wie dan ook waar de meest urgente noden zich bevinden”.

Veilige studieruimtes

JONG CD&V Herentals roept het stadsbestuur op om ook studie- en examenruimtes te voorzien. “Het samen studeren moet veilig gebeuren maar dat kan perfect”, stelt Polien Willems van JONG CD&V Herentals. “Zo moet er bijvoorbeeld voldoende afstand tussen de studieplekken, een reservatiesysteem en voldoende ventilatie zijn.” De gezamenlijke studieplaatsen kan in de Herentals op verschillende plaatsen gebeuren. Jong CD&V denkt daarbij aan het jeugdhuis of de bibliotheek.

Moeilijke thuisomgeving

Tot slot vragen de jongeren ook examenruimtes te voorzien voor de meest kwetsbare studenten uit het hoger onderwijs. “Sommige examens zullen online doorgaan. Voor studenten in een moeilijke thuisomgeving betekent dit dat ze vaak niet rustig hun examen kunnen afleggen of geen geschikte internet verbinding hebben. Een gemeentelijke examenruimte kan voor hen een wereld van verschil betekenen”, sluit Polien Willems af.