Jannick De Poorter

Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Ik wil mensen met elkaar verbinden. Sinds 7 januari 2019 maak ik ook deel uit van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. (het vroegere OCMW)

Als thuisverpleegkundige kan ik van dichtbij noden en problemen detecteren en moet ik vaststellen dat bepaalde gezinnen nog altijd in moeilijke omstandigheden leven. Voor hen wil ik opkomen en helpen een betere leefomgeving te creëren.

Als alleenstaande mama van twee zonen wil ik graag bondgenoot zijn voor alle jonge gezinnen die nood hebben aan ondersteuning.

Amateursport is voor mij belangrijk, niet alleen omwille van de beweging, maar tevens om het sociaal isolement van velen te helpen doorbreken.