Jan Briers

5e plaats

Waarom ben je kandidaat op 9 juni?

Een sterke vertegenwoordiger van de anderhalf miljoen burgers uit Oost-Vlaanderen op Europees niveau. Jan hecht belang aan economische groei, ook dankzij investeringen in ons klimaat, en heeft als ere-gouverneur ook aandacht voor onze veiligheid. Over al deze thema’s worden belangrijke beslissingen genomen op Europees niveau. Daarom dat deze “Jan Van Gent” voluit voor Europa gaat! Als voorzitter van de European Festivals Association is dit trouwens geen onbekend terrein voor hem.