Jan Van den Auweele

Bestuurslid

Wie is Jan?

Als industrieel ingenieur ben ik professioneel actief in de ontwikkeling en het management van nationale en internationale energieprojecten. De impact van dergelijke projecten is vaak groot. Doorheen de inzet van de juiste budget, begeleidende maatregelen, overleg en opvolgen van de wetgeving moeten we de projecten in de juiste banen leiden.

In de voorbije jaren ben ik uit interesse ook het gemeentelijke beleid wat van nabijer gaan opvolgen. In veel aspecten lijkt dit op mijn dagelijkse job: keuzes maken, budgetten beheren, overleggen, doelgericht werken. De projecten op gemeentelijk vlak zijn wel anders: hoe werken we aan een betere verkeersveiligheid, hoe beschermen we natuur en leefmilieu, hoe kunnen we wonen en landelijkheid in onze gemeente verenigen.

Van aan de zijlijn merkte ik dat de CD&V mandatarissen hierrond sterk werk verrichten. Zij maken inhoudelijk het verschil. Mijn ambitie is om vanuit mijn ervaring binnen de CD&V groep het gemeentelijke beleid in de komende jaren verder te kunnen ondersteunen. Voor meer verkeersveiligheid, zuinige omgang met energie en materialen, voorkomen van zwerfvuil en natuurlijk een kindvriendelijke gemeente.