Woonplaats - Sint-Niklaas

"Zin om te groeien": onder dat motto is Jan Roelandt (31) actief bij heel wat vrijwilligersprojecten, waarvan de belangrijkste de parochie in Sint-Niklaas en het Rode Kruis zijn. Aan de Universiteit Gent legt hij zich toe op het straf(proces)recht, waarover hij zeer geregeld lesgeeft en wetenschappelijk (postdoctoraal) onderzoek voert. Jan wil zich graag inzetten voor veiligheid in Sint-Niklaas en mee bouwen rond dit thema vanuit een juridische insteek.

Quote: "Gedreven voor veiligheid"